Waar wordt in uw onderneming waarde gecreëerd?

Dat een bedrijf groeit is goed nieuws. Maar het betekent jammer genoeg niet altijd dat het bedrijf ook goed bezig is. Vaak volstaat het om toevallig die producten of diensten aan te bieden waar op een bepaald ogenblik een stijgende marktvraag naar is.

Groeien en ook nog (meer) winst maken is al een stuk moeilijker. Het betekent immers niet alleen dat een bedrijf groei in zijn omzet realiseert, maar tegelijkertijd ook

  • de prijszetting en bruto marge goed beheert
  • erover waakt dat de kosten niet sneller stijgen dan de omzet en de marges (iets waar heel wat groeiondernemingen het in een bepaalde fase moeilijk mee krijgen)
  • de grootte en organisatie van de onderming afstemt op de huidige noden en min of meer goed inschat wat er in de toekomst nodig zal zijn

Maar de uiteindelijke doelstelling van een onderneming is dat ze cash produceert voor haar eigenaars. Weten waar die cash het meest wordt geproduceerd en kijken hoe dat proces nog geoptimaliseerd kan worden, dat is waar het in essentie om draait. Niet alle producten of diensten maken even intensief gebruik van de beschikbare middelen. Hetzelfde geldt voor de klanten.

Waar zit de cash? Daar zit de cash!

Dit betekent dat de onderneming keuzes moet maken in haar portfolio van klanten en in het aanbod van producten of diensten. Om de juiste keuzes te maken moet er een zicht komen om welke product/klant-combinaties het hoogste rendement op de ingezette middelen opleveren. Dat is waar waardecreatie (lees: cash produceren) echt om draait.

Onze aanpak

Paquay & Associates helpt bedrijven in een scharniermoment om een eenduidig beeld te ontwikkelen op de huidige waardecreatie en de optimalisatiemogelijkheden.

P&A helpt om het beeld scherp te krijgen op 2 verschillende vlakken:

1. het structurele rendement

  • Welke elementen zorgen voor welk rendement en hoe evolueert dat rendement?
  • Welk gedrag is er nodig om het huidige rendement in stand te houden?

 

2. de structurele waardecreatie

  • Welke klanten en producten genereren relatief gezien het hoogste rendement, en waarom?
  • Welk gedrag is er nodig om dit rendement in stand te houden, en waar kan het nog geoptimalieerd worden.

Kenmerkend voor onze aanpak is bovendien dat we deze oefening doorlopen met de eigenaar of CEO én met het personeel (of het kader in grotere bedrijven). Essentieel is immers dat de hele organisatie inzicht krijgt in waar de waarde op dit ogenblik vooral wordt gecreëerd en waar er plaats is voor verbetering.

Een basisstap voor een intensieve samenwerking

Een gedetailleerd zich in de waardecreatie is een noodzakelijke eerste stap voor een intensieve samenwerking met groeibedrijven. Na deze oefening hebben we immers een objectief en duidelijk beeld van wat er mogelijk is. Dat wordt de referentie en de doelstelling waar we in de andere begeleidingstrajecten naartoe zullen werken.